wijzigen bestemmingsplan bevi

Bij het wijzigen van een bestemmingsplan moet worden nagegaan of dit van invloed is op het aspect Externe veiligheid. Dat gebeurt door het toetsen van de plannen aan het BEVI, het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Het aspect Externe veiligheid is van belang wanneer nieuwe ontwikkelingen liggen in de invloedssfeer van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of transporten met gevaarlijke stoffen (weg, spoorweg, buisleiding).

Getoetst moet worden of het persoonsgebonden risico en het plaatsgebonden risico voldoen aan de grenswaarde, cq de richtwaarde uit het BEVI.

 

Zoekt u ondersteuning en advies rond het onderwerp Externe veiligheid en bestemmingsplannen?

 

                                                                                             

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.