Externe veiligheid spoor

Ruimtelijke ontwikkelingen die zijn gelegen binnen de invloedssfeer van een spoorweg moeten worden beoordeeld op hun groepsrisico en persoonsgebonden risico. In het Basisnet ligt vastgelegd wat de regels zijn voor bebouwing en veiligheid bij vervoer over weg, water en spoor. Maar voor het in kaart brengen van het zogenaamde groepsrisico is het Basisnet niet voldoende.

 

Uitvoeren kwantitatieve risico analyse met rekenprogramma RBM II

Het risico van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt berekend door het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) met het rekenprogramma RBM II . Hiermee wordt inzicht verschaft in mogelijk huidige en toekomstige knelpunten. Ook wordt de ontwikkelingsruimte in plangebieden met betrekking tot het aspect Externe Veiligheid in kaart gebracht.

De richtlijn voor het uitvoeren van de (QRA) met betrekking tot de transporten van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in deel II van het “Paarse Boek”.

Voor de berekening zijn de volgende gegevens relevant:

  • de transportintensiteit van gevaarlijke stoffen;
  • de aard van de vervoerde stoffen;
  • het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een mogelijk ongeval (populatiegegevens), en;
  • de kans op een ongeval.

 

BEVI-advies kan u helpen met het uitvoeren van de QRA berekening met RBM II. Hierin hebben wij in de loop der jaren veel ervaring opgedaan.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

                                                                                        

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.