externe veiligheid spoor

Het risico van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt berekend met het rekenprogramma RBM II . Dit programma is ontwikkeld voor evaluatie van de externe veiligheid ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen via diverse transportmodaliteiten. 

Met het rekenprogramma RBM II wordt een QRA (kwantitatieve risico analyse) uitgevoerd, waarmee het plaatsgebonden en het groepsrisico berekend kunnen worden.

Voor de berekening zijn de volgende gegevens relevant:

  • de transportintensiteit van gevaarlijke stoffen;
  • de aard van de vervoerde stoffen;
  • het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een
    mogelijk ongeval, en;
  • de kans op een ongeval.
     

Zoekt u ondersteuning bij het opstellen van een QRA berekening met RBM II?

 

                                                               

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.