qra berekening lpg tankstation

Bij nieuwbouw- of verbouwingsplannen, die zich bevinden in de directe omgeving van een LPG tankstation is het doorgaans noodzakelijk om middels het uitvoeren van een kwantitatieve risico analyse (QRA) vast te stellen of sprake is van een acceptabel Plaatsgebonden Risico (PR) en Groepsrisico (GR).

Rond een LPG tankstation geldt een invloedsgebied van 150 m (afhankelijk van de jaardoorzet). Dat betekent dat voor alle ontwikkelingen die zich binnen dit invloedsgebied bevinden, de risico´s moeten worden vastgesteld middels het uitvoeren van een QRA berekening, gebruikmakend van het rekenpakket Safeti-NL.

 

Zoekt u ondersteuning bij het uitvoeren van een QRA berekening?


                                                                         

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.