besluit externe veiligheid inrichtingen

Het BEVI, het Besluit externe veiligheid inrichtingen is in 2004 in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het Bevi heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Tegelijkertijd met het Bevi is ook de Regeling externe veiligheid (Revi) in werking getreden. Deze regeling strekt tot uitvoering van het Bevi.

Het Bevi is onder andere van toepassing in de volgende gevallen:

  • voor LPG tankstations;
  • inden opslag plaatsvindt van meer dan 13 m3 propaan in een propaantank
  • indien opslag plaatsvindt van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen (PGS-15) in een opslagvoorziening
  • voor ammoniak koelinstallaties, met meer dan 1500 kg ammoniak
  • wanneer sprake is van cyanidehoudende baden
  • en bedrijven die vallen onder de werking van het BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen).

In een aantal gevallen moet een kwantitatieve risico analyse (QRA) worden uitgevoerd. Wij kunnen dat voor u verzorgen.

 


Zoekt u advies voor uw vragen rond het onderwerp BEVI?    


                                                                                            

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.