Overige BEVI inrichtingen

Op deze website vindt u informatie over de volgende categorieën BEVI bedrijven: LPG tankstations, opslag meer dan 13 m3 propaan in een opslagtank, PGS-15 opslag gevaarlijke stoffen meer dan 10 ton, meer dan 100 l cyanide houdende baden, ammoniak koelinstallaties en tenslotte over BRZO bedrijven.

Overige BEVI-inrichtingen

Maar er zijn nog een aantal categorieën van bedrijven die ook onder de BEVI regelgeving vallen. Dit zijn:

  • Inrichtingen bestemd voor het vervoer voor gevaarlijke stoffen waarbij de hoeveelheden boven de drempelwaarden van het BRZO uitkomen (art 2b van het BEVI);
  • Spoorwegemplacementen;
  • Inrichtingen waar meer dan 150 m3 ontvlambare of zeer licht ontvlambare vloeistoffen in een bovengronds tank aanwezig is;
  • inrichtingen waar meer dan 13 m3 acetyleen in een insluitsysteem (tank) aanwezig is;
  • inrichtingen waar een vergiftige of zeer vergiftige stof, niet zijnde methanol of benzine, in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter aanwezig is;
  • inrichtingen waar in enige opslagvoorziening een vergiftige of zeer vergiftige stof in gasflessen aanwezig is en waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met vergiftige of zeer vergiftige inhoud in die opslagvoorziening meer bedraagt dan 1.500 liter;
  • inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of aardgashoeveelheid gemeten wordt, voor zover de gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 inch;

BEVI-advies kan u verder helpen met uw vragen over het BEVI, het REVI en de BRZO. Ook kunnen wij de QRA berekening verzorgen. BEVI-advies is licentiehouder van Safeti-NL, RBM II en Carola.

 

Neem contact met ons op voor nadere informatie.

 

                                                                                             

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.