BRZO bedrijven

In het BEVI, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, is bepaald dat alle BRZO bedrijven BEVI-plichtig zijn.
Het BRZO, het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn.

Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Daarnaast wordt in het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien geregeld.

In het BEVI is vastgelegd dat alle BRZO inrichtingen niet-categoriale BEVI inrichtingen zijn, waardoor ze altijd verplicht zijn om de veiligheidscontouren van het Plaatsgebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR) te berekenen middels het uitvoeren van een QRA met het rekenpakket Safeti-NL.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op. 

                                                                                        

Kijk hier voor een referentielijst van externe veiligheidsprojecten.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.