Ammoniak koelinstallaties

Het BEVI, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, is van toepassing op ammoniakkoelinstallaties die een totale inhoud hebben van meer dan 1500 kg ammoniak. Deze ondergrens was voorheen 400 kg. Het BEVI sluit nu aan op de bovengrens voor ammoniakkoelinstallaties van het Activiteitenbesluit. 

Het REVI, de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen, bevat regels over de veiligheidsafstanden en berekening van het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het REVI onderscheidt categoriale en niet-categoriale inrichtingen. Voor categoriale inrichtingen gelden standaard risico-afstanden. De niet-categoriale inrichtingen moeten hun risicocontouren berekenen middels het uitvoeren van een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) met het rekenpakket Safeti-nl.

De meeste ammoniak koelinstallaties zijn categoriaal, waarvoor de standaard risico-afstanden uit het REVI gelden.
Alleen hele grote koelinstallaties met meer dan 10 ton ammoniak zijn een niet-categoriale BEVI inrichting, en moeten een QRA uitvoeren met het rekenpakket Safeti-NL. Dat geldt overigens ook voor ammoniakopslagen met een insluitsysteem (zoals bijvoorbeeld een voorraadvat) met daarin meer dan 1500 kg ammoniak.

BEVI-advies kan u verder helpen met uw vragen over het BEVI en het REVI. Ook kunnen wij de QRA berekening met voor u verzorgen. BEVI-advies is licentiehouder van het rekenprogramma Safeti-NL.

 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

                                                                                                 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.