Cyanidehoudende baden

Volgens art. 1, lid d van het REVI, de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen, zijn inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is, met een inhoud van meer dan 100 liter, aangewezen als zogenaamde “niet-categoriale BEVI-inrichtingen” (volgens art. 2.1.d van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen).

Een niet-categoriale BEVI inrichting dient de contouren van het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) te berekenen middels het uitvoeren van een kwantitatieve risico analyse (QRA).

De QRA moet worden uitgevoerd conform de Handleiding Risicoberekening BEVI versie 3.2, Concept rekenmethode voor inrichtingen met cyanidehoudende baden, en met rekenmethodiek SafetiNL versie 6.54.

BEVI-advies kan u helpen met het uitvoeren van de QRA berekening. Wij zijn licentiehouder van het rekenprogramma Safeti-nl. Ook helpen wij met uw andere vragen over het BEVI en het REVI.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

                                                                                        

                                                 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.