Over BEVI-advies

BEVI-advies is gespecialiseerd in de praktische en beheerste omgang met de BEVI regelgeving, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. Wij hebben een “eigen wijze” van projectaanpak en leveren diensten rond de onderwerpen:

  • Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico middels het uitvoeren van een QRA met het rekenprogramma Safeti-NL, RBM II en Carola;
  • Vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkelingen / wijzigen bestemmingsplan;
  • Milieuvraagstukken (vergunning, onderzoek, contacten met overheden);
  • Externe veiligheidsvraagstukken voor BEVI bedrijven.

BEVI-advies is gevestigd aan de Bredaseweg 177 te Etten-Leur.

 

Praktische omgang met regelgeving

BEVI-advies zorgt ervoor dat u zo “eenvoudig” mogelijk met wetgeving, normen en regelingen kunt omgaan. Wij zijn gewend om te gaan met overheden, met name in het kader van planologische of vergunningprocedures en handhavingsacties.

Waar mogelijk spelen wij in op de aanwezige eigen inzet en steun van het bedrijf, en bouwen daarmee een wisselwerking op, zodat we op het juiste moment, de passende inzet leveren.

BEVI-advies beschikt over een team van ervaren senior consultants met uiteenlopende specialismen. Daarnaast werken wij op projectbasis samen met andere deskundige bureaus, zodat wij in staat zijn om vragen adequaat op te pakken en af te handelen, en waarmee ook de continuïteit is gewaarborgd.

 

Team van deskundigen

Onze adviseurs hebben inzicht in de problematiek en zijn in staat zich in te leven in de vragen van onze klanten. Daar waar mogelijk denken we mee in alternatieven.

Wij zijn in onze dagelijkse praktijk betrokken bij tientallen BEVI- en BRZO locaties. Voor BEVI bedrijven gaat het vooral om aspecten rond regelgeving, vergunningen, uitvoeren QRA en verantwoording groepsrisico. We zijn prima in staat om de vraagstelling van onze klanten te kunnen beantwoorden. Daarbij zoeken we desgewenst afstemming met betrokken derden, d.w.z. overheden, burgers en omliggende bedrijven.

 

Neem contact op voor meer informatie over onze dienstverlening.

 

                                                                                   

Kijk hier voor onze referentielijst van Externe Veiligheidsprojecten.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan bevi-advies.nl Created by SpinMore B.V.